Lögbundin
iðgjöld

Samkvæmt lögum er launafólki skylt að eiga aðild að lífeyrissjóði sinnar starfsstéttar. Á almennum markaði skal leggja fyrir að lágmarki 12% af heildarlaunum, fyrir skatt. Launþegi leggur til 4% og vinnuveitandi þá að lágmarki 8%, en mótframlagið ræðst af kjarasamningum. 

Helstu upplýsingar

Launagreiðandi ber ábyrgð á að iðgjöld skili sér til hlutaðeigandi sjóðs; 4% frá launþega og 8% eða meira eftir atvikum frá launagreiðanda. Alls 12% að lágmarki af heildarlaunum hvers og eins.

Til að tryggja rétt skil þarf viðkomandi að bera saman launaseðla sína og greiðsluyfirlit frá lífeyrissjóðnum. Verði einhver misbrestur á geta lífeyrisréttindi glatast. Greiðslur í lífeyrissjóð hefjast í næsta mánuði eftir 16 ára afmæli og lýkur í þeim mánuði sem 70 árin eru fyllt.

 • Endurgreiðsla iðgjalda til erlendra ríkisborgara

  Gildi-lífeyrissjóður endurgreiðir ekki iðgjöld til erlendra ríkisborgara.

  Í samþykktum Gildis er að finna heimild til endurgreiðslu sjóðfélaga utan EES (grein 16.1) en samkvæmt ákvörðun stjórnar Gildis frá árinu 2013 er hún ekki nýtt. Með því er tryggt að allir sjóðfélagar sitja við sama borð. Allir sjóðfélagar geta hafið töku ellilífeyris við 60 ára aldur eða fengið greiddan örorkulífeyri ef slys eða veikindi skerða starfsgetu. Makar og börn eiga ennfremur rétt á maka- eða barnalífeyri við fráfall sjóðfélaga.

 • Aukið mótframlag vinnuveitanda
 • Stéttarfélagsgjöld

  Samhliða innheimtu lífeyrisiðgjalda sér Gildi um að innheimta stéttarfélagsgjöld fyrir tvö félög.

  Atvinnurekendum sem tengjast kjarasamningum neðangreindra félaga á almenna vinnumarkaðnum ber að greiða félagsgjöld af launum starfsmanna sinna og iðgjöld til sjúkra-, orlofs- og fræðslusjóða viðkomandi stéttarfélags, samhliða greiðslu í lífeyrissjóð.

  FélagNúmer félagsFélagsgj.Sjúkrasj.Orlofssj.Fræðslusj.
  Efling – stéttarfélag1120,7%1%0,25%0,30%
  Félag hársnyrtisveina*4670,8%1%0,25%0,50%
  *Félagsgjöld Félags hársnyrtisveina lækkuðu úr 0,9% í 0,8% þann 1. janúar 2022. 

  Nánari upplýsingar um mótframlag atvinnurekenda vegna kjarasamninga sem Efling á aðild að getur að líta á vef stéttarfélagsins.

  Ath. að Gildi sá um tíma um að innheimta stéttarfélagsiðgjöld fyrir Verkalýðsfélagið Hlíf . Félagið hefur nú sjálft tekið við innheimtunni og launagreiðendur eru beðnir um að leita beint til Hlífar varðandi öll iðgjöld. Ath. að það á einnig við um eldri iðgjöld og skuldir!

 • Endurhæfingarsjóður

  Öllum launagreiðendum, þar með taldir sjálfstæðir atvinnurekendur og þeir sem standa utan stéttarfélaga, ber lögum samkvæmt að greiða 0,10% af heildarlaunum starfsmanna í VIRK starfsendurhæfingarsjóð. Standa ber skil á iðgjaldinu til þess lífeyrissjóðs sem lífeyrissjóðsiðgjaldið er greitt til.

  SjóðurNúmer sjóðsGjald
  VIRK starfsendurhæfingarsjóðurR2000,10%
 • Séreign

  Launþegar sem ganga frá samningi um séreignarsparnað og láta draga af launum sínum 2-4% eiga rétt á 2% mótframlagi frá launagreiðanda samkvæmt flestum kjarasamningum.

 • Bankakröfur

  Hægt er að láta kröfu stofnast í netbanka eftir að skilagrein hefur verið send til Gildis. Það gerist þó ekki fyrr en skilagreinin hefur verið yfirfarin. Ef misræmi kemur í ljós stofnast krafan samkvæmt yfirfarinni skilagrein!

  Ath. að launagreiðandi ber ábyrgð á greiðslu iðgjalda til sjóðsins. Það á einnig við þrátt fyrir að krafa stofnist ekki í netbanka eða falli þar niður.

  Ef iðgjöldin eru greidd eftir eindaga reiknast dráttarvextir.

  Ef eldri iðgjöld eru í vanskilum þá gildir eftirfarandi:
  1. Séu eldri iðgjöld í vanskilum (en hafa ekki verið send til löginnheimtu) er greiðslu á bankakröfu ráðstafað inn á eldri iðgjöld. Fyrst til greiðslu áfallins kostnaðar og dráttarvaxta og síðan inn á höfuðstól eins og til fellur.
  2. Séu eldri iðgjöld í vanskilum og þau komin í löginnheimtu þegar bankakrafa er greidd, er greiðslu ráðstafað inn á eldri vanskil svo sem greinir í 1. tölulið séu slík vanskil til staðar, en annars inn á iðgjöld samkvæmt viðkomandi bankakröfu/skilagrein. Gildi-lífeyrissjóði er þó ávallt heimilt að ráðstafa greiðslunni til lækkunar á kröfu sem sætir löginnheimtu, sbr. nánar gr. 9.10. í samþykktum Gildis-lífeyrissjóðs.

Skilagreinar og greiðsluupplýsingar

Launagreiðendum er skylt að senda Gildi skilagreinar um lífeyrisiðgjöld starfsmanna. Þá þarf launagreiðandi eða sjálfstæður atvinnurekandi að tilkynna ef honum ber ekki lengur að standa skil á lífeyrisiðgjaldi, þar sem starfsemi hefur verið hætt eða launþegi hefur látið af störfum.

Gildi lífeyrissjóðurL200
Séreignarsjóður GildisX201
Bankareikningur0526-26-999
Kennitala Gildis561195-2779
Gjalddagi iðgjalda10. dagur næsta mánaðar
Eindagi iðgjaldaSíðasti virki mánaðardagur eftir gjalddaga
Rafræn skil á iðgjöldum

Gildi-líf­eyr­is­sjóð­ur legg­ur áherslu á að ið­gjöld­um sé skil­að á ra­f­ræn­an hátt bæði til ör­ygg­is og ein­föld­un­ar. Ætl­un­in er að öll slík skil verði ra­f­ræn hjá sjóðn­um hið fyrsta og því ósk­ar Gildi eft­ir að launa­greið­end­ur til­einki sér þau.

Hægt er að senda inn skilagrein­ar beint úr launa­kerf­um eða skrá inn skilagrein­ar á launa­greið­enda­vef á heima­síðu sjóðs­ins. Við vilj­um benda launa­greið­end­um á að í hand­bók­um launa­kerfa eiga að vera greina­góð­ar upp­lýs­ing­ar um upp­setn­ingu á send­ingu ra­f­rænna skilagreina. Einnig veita flest hug­bún­að­ar­fyr­ir­tæki að­stoð ef þörf er á vegna slíkra send­inga úr launa­kerf­um.

Launa­greið­end­ur verða að hafa veflyk­il til að geta sent skilagrein­ar ra­f­rænt. Hægt er að sækja um hann í gegn­um launa­greið­enda­vef­inn.

Bókarar geta sent inn skilagreinar fyrir alla viðskiptavini sína á sama veflyklinum. Nánari upplýsingar veita starfsmenn iðgjaldadeildar Gildis. Vinsamlega hafið samband í síma 515 4700 eða sendið tölvupóst á netfangið gildi@gildi.is.

 • Ávinningur launagreiðenda af rafrænum skilagreinum
  • Sparar bæði fé og tíma þar sem ekki þarf að senda skilagreinar í pósti eða á faxi.
  • Aukið öryggi því ekki þarf að skrá aftur þær upplýsingar sem koma frá launakerfinu.
  • Einfaldari og fljótlegri umsýsla því rafræn krafa, sem hægt er að greiða í gegnum hvaða heimabanka sem er, myndast í bankanum um leið og skilagrein er send til sjóðsins.
Aðildarfélög Gildis

Tíu stéttarfélög eiga aðild að Gildi. Öllum atvinnurekendum með rekstur í þeim starfsgreinum sem stéttarfélögin tíu hafa gert kjarasamning um, er skylt að greiða lífeyrisiðgjöld starfsmanna sinna til samtryggingar Gildis. Ásamt stéttarfélögunum tíu eiga Samtök atvinnulífsins aðild að Gildi.

Iðgjöldin eru greidd í þeim hlutföllum sem viðkomandi kjarasamningur greinir. Aðild að Gildi er þannig skyldubundin og óheimilt að greiða í samtryggingarsjóði annarra lífeyrissjóða.