15. desember 2020

Gildi kallar eftir endurskoðun á reglum um yfirtökutilboð

Gildi-lífeyrissjóður hefur sent fjármála- og efnahagsráðuneytinu erindi þar sem kallað er eftir endurskoðun á ákvæðum laga um verðbréfaviðskipti sem snúa að yfirtökum og yfirtökutilboðum. Aðstæður sem komið hafa upp á undanförnum misserum á íslenskum verðbréfamarkaði leiddu til þess að sjóðurinn tók til nánari skoðunar reglur íslenskra laga um yfirtöku og yfirtökutilboð og samanburð við sambærilegar reglur í nágrannaríkjunum. Naut sjóðurinn liðsinnis ADVEL lögmanna hvað þessa skoðun varðar.

Sú skoðun hefur leitt í ljós að heppilegt væri að mati sjóðsins að taka upp hér á landi reglur um endurtekna tilboðsskyldu sem fælu það í sér að ráðandi hluthafi eða hluthafahópur þyrfti að endurtaka yfirtökutilboð sé farið yfir 40% og 50% eignarhlutdeild takist ekki að fara yfir þau mörk í fyrra yfirtökutilboði. Dæmi eru um slíkar reglur í nágrannaríkjunum. Slíkt fyrirkomulag myndi auka réttarvernd minnihluta hluthafa til muna, til dæmis við þær aðstæður þegar ásættanlegt verð er ekki boðið fram í upphaflegu yfirtökutilboði eða þegar tilboðsgjafi lýsir því yfir í tengslum við yfirtökutilboð að ekki sé vilji til eignarhalds mikið umfram núgildandi mörk.