Ábyrgar
fjárfestingar

Eignasafni Gildis er stýrt í samræmi við fjárfestingarstefnu sjóðsins hverju sinni, með það að markmiði að ná fram ákjósanlegri áhættudreifingu og ávöxtun til langs tíma. Áherslur Gildis sem leiðandi fjárfestis á íslenskum markaði eru m.a. aðgengilegar í hluthafastefnu sjóðsins og stefnu um ábyrgar fjárfestingar. Sjóðurinn rekur fjórar fjárfestingarleiðir, eina fyrir samtryggingardeild og þrjár innan séreignardeilda.

Ávöxtun

Hrein nafnávöxtun samtryggingardeildar Gildis á árinu 2021 nam 17,8 % en var 13,6% árið 2020. Hrein raunávöxtun var 12,4% samanborið við 9,7% árið áður. Góð ávöxtun sjóðsins er fyrst og fremst borin uppi af innlendum og erlendum hlutabréfum og erlendum framtakssjóðum. Innlend skuldabréf skiluðu einnig góðri ávöxtun á árinu.

 • Hrein nafn- og raunávöxtun fjárfestingarleiða
  Hrein nafn- og raunávöxtun fjárfestingarleiða sjóðsins á árinu 2017
  Hrein nafnávöxtunHrein raunávöxtun
  Samtryggingardeild 1712
  Séreign Framtíðarsýn 1 1611
  Séreign Framtíðarsýn 2 116
  Séreign Framtíðarsýn 340
 • Ávöxtun eignaflokka
  Nafnávöxtun helstu eignaflokka samtryggingardeildar*
  Nafnávöxtun
  Erlend óskráð hlutabréf 51,3
  Innlend skráð hlutabréf 39,1
  Innlend óskráð hlutabréf 25,1
  Erlend skráð hlutabréf 20,6
  Innlend skuldabréf 7,3
  Aðrar erlendar fjárfestingar 5,10
  Innlán 0,9
  Erlendir skuldabréfasjóðir -3,2
  Erlendir skammtímasjóðir-9,3

  Nafnávöxtun erlendra óskráðra hlutabréfa var hæst allra eignaflokka, eða 51,3% á árinu 2021.  Innlend skráð hlutabréf skiluðu einnig góðri ávöxtun á árinu, eða 39,1%. Innlend skráð hlutabréf og erlend skráð hlutabréf skiluðu einnig góðri ávöxtun.  Vegin meðalávöxtun innlendra skuldabréfa var 7,3%.

  Nafnávöxtun helstu eignaflokka séreignardeilda*
  SkuldabréfHlutabréf innlendInnlánHlutabréf erlend
  Séreign Framtíðarsýn 1 5,0 56,8 1,6 23,6
  Séreign Framtíðarsýn 2 5,253,30,4 23,3
  Séreign Framtíðarsýn 34,9

  Ávöxtun séreignardeilda er borin uppi af skráðum innlendum og erlendum hlutabréfum.

 • Ávöxtun fjárfestingarleiða á fimm ára tímabili
  Hrein raunávöxtun samtryggingardeildar
  Hrein raunávöxtun
  2017 5
  2018 2
  2019 12
  2020 9
  202112
  Hrein raunávöxtun fjárfestingarleiða séreignardeilda
  Séreign Framtíðarsýn 1Séreign Framtíðarsýn 2Séreign Framtíðarsýn 3
  2017 5,9 5,7 1,9
  2018 0,7 2,2 1,9
  2019 10,1 7,9 1,6
  2020 9,7 7,5 0,5
  202111,46,60,0

  Fimm ára hrein meðalraunávöxtun séreignarfjárfestingarleiðanna þriggja var frá 1,2% (F3) upp í 7,5% (F2). Eins og sjá má hefur raunávöxtun leiðanna þriggja reynst breytileg milli ára, stöðugust hefur hún verið í F3.

Eignasamsetning

 • Eignasamsetning fjárfestingarleiða
  Eignasamsetning fjárfestingarleiða sjóðsins
  Ríkistryggð skuldabréfVeðskuldabréfÖnnur innlend skuldabréfErlend verðbréfInnlend hlutabréfAnnað (m.a. innlán)Verðtryggð innlán
  Samtryggingardeild 18715322330
  Séreign Framtíðarsýn 1 2332241800
  Séreign Framtíðarsýn 2 3140151200
  Séreign Framtíðarsýn 3000100

  Hrein eign samtryggingadeildar sjóðsins í lok árs 2021 var 908,5 milljarðar og hrein eign séreignardeilda  7,0 m.kr . Eignasamsetningin var mismunandi milli hinna fjögurra fjárfestingarleiða Gildis-lífeyrissjóðs við árslok 2021

 • Eignasamsetning fjárfestingarleiða yfir tíma
  Eignir samtryggingardeildar
  Ríkistryggð skuldabréfVeðskuldabréfÖnnur innlend skuldabréfErlend verðbréfInnlend hlutabréfAnnað (m.a. innlán)
  2013 1411626863923
  2014 1371646102608
  2015 14117641189811
  2016 1412276122977
  2017 14031751479819
  2018 137508317110110
  2019 135629421912417
  2020 1506110425815129
  20211636913629421031
  Eignir séreignardeildar F1
  Ríkistryggð skuldabréfÖnnur innlend skuldabréfErlend verðbréfInnlend hlutabréfAnnað (m.a. innlán)
  2013 3331343048129
  2014 3031963469120
  2015 72934743621659
  2016 73936440022224
  2017 95021738127982
  2018 74145749227560
  2019 76456963535246
  2020 75567173650341
  20219731.27248840024
  Eignir séreignardeilda F2
  Ríkistryggð skuldabréfÖnnur innlend skuldabréfErlend verðbréfInnlend hlutabréfAnnað (m.a. innlán)
  2013 74523429610934
  2014 71929133711525
  2015 75738129219417
  2016 82140526816739
  2017 84048325719288
  2018 84355735219274
  2019 86069946222481
  2020 93483350630388
  20219731.27248840024
  Eignir séreignardeilda F3
  Verðtryggð innlán
  2014 621
  2015 571
  2016 648
  2017 702
  2018 814
  2019 974
  2020 1.112
  20211.206
 • Nánari eignaskipting fjárfestingarleiða
  Eignaskipting samtryggingardeildar
  Eignaskipting samtryggingardeildar
  Erlend hlutabréf 30
  Innlend hlutabréf 23
  Skuldabréf með ábyrgð ríkisins 18
  Veðskuldabréf 7
  Skuldabréf banka 6
  Skuldabréf fyrirtækja 6
  Innlán 3
  Skuldabréf svietarfélaga 1
  Erlend skuldabréf 0
  Erlendir fasteigna-og innviðasjóðir 0
  Erlendir skammtímasjóðir 0
  Afleiður0
  Verðbréfaeign og innlánEign í m.kr.Eign í %
  Erlend hlutabréf 277.13630,7%
  Innlend hlutabréf210.107 23,2%
  Skuldabréf með ábyrgð ríkisins163.22718,1%
  Veðskuldabréf 69.204 7,7%
  Skuldabréf banka 60.446 6,7%
  Skuldabréf fyrirtækja 59.315 6,6%
  Innlán 30.934 3,4%
  Skuldabréf sveitarfélaga 16.417 1,8%
  Erlend skuldabréf 7.855 0,9%
  Erlendir fasteigna-og innviðasjóðir7.256 0,8%
  Erlendir skammtímasjóðir 1.810 0,2%
  Afleiður0.151 0,0%
  Samtals903.858100%
  Eignaskipting séreignardeilda
  Eignaskipting séreignardeilda
  Ríkistryggð skuldabréf 23,8
  Erlend hlutabréf 23,6
  Innlend hlutabréf 18,7
  Skuldabréf banka 15,0
  Skuldabréf fyrirtækja 14,0
  Skuldabréf sveitarfélaga 3,0
  Erlend skuldabréf 1,3
  Innlán0,6
  Verðbréf og innlánEign í m.kr.Eign í %
  Ríkistryggð skuldabréf764,9 23,8%
  Erlend hlutabréf 757,3 23,6%
  Innlend hlutabréf 600,7 18,7%
  Skuldabréf banka 481,0 15,0%
  Skuldabréf fyrirtækja 450,4 14,0%
  Skuldabréf sveitarfélaga 97,6 3,0%
  Erlend skuldabréf 42,7 1,3%
  Innlán19,2 0,6%
  Samtals3.213,8 100%
  Eignaskipting séreignardeilda F2
  Eignaskipting séreignardeilda F2
  Ríkistryggð skuldabréf 30,8
  Skuldabréf fyrirtækja 18,3
  Skuldabréf banka 18,1
  Erlend hlutabréf 13,8
  Innlend hlutabréf 12,7
  Skuldabréf sveitarfélaga 3,9
  Erlend skuldabréf 1,7
  Innlán0,8
  Verðbréf og innlánEign í m.kr.Eign í %
  Ríkistryggð skuldabréf972,6 30,8%
  Skuldabréf fyrirtækja 579,3 18,3%
  Skuldabréf banka 570,1 18,1%
  Erlend hlutabréf 436,3 13,8%
  Innlend hlutabréf 399,9 12,7%
  Skuldabréf sveitarfélaga 122,5 3,9%
  Erlend skuldabréf 52,1 1,7%
  Innlán24,3 0,8%
  Samtals3.157,1 100%
  Eignaskipting séreignardeilda F3
  Eignaskipting séreignardeilda F3
  Innlán100
  Verðbréf og innlánEign í m.kr.Eign í %
  Innlán1.206,0100
  Samtals1.206,0100

Fjárfestingarstefna

 • Yfirlit
  Fjárfestingarstefnur fjárfestingarleiða
  SamtryggingardeildSéreign Framtíðarsýn 1Séreign Framtíðarsýn 2Séreign Framtíðarsýn 3
  Skuldabréf & innlán47,0%65,0%80,0%100,0%
  Hlutabréf52,0%35,0%20,0%0,0%
  Aðrar fjárfestingar1,0%0,0%0,0%0,0%

  Í fjárfestingarstefnu samtryggingardeildar Gildis fyrir árið 2022 er lagt upp með að auka við samanlagt vægi hlutabréfa og draga á móti úr samanlögðu vægi skuldabréfa. Hlutfall innlendra hlutabréfa og skuldabréfa með ábyrgð ríkisins er hækkað frá fyrri stefnu en á móti lækkar viðmið stefnunnar fyrir veðskuldabréf, skuldabréf fyrirtækja og erlendra skuldabréfa. Áfram er þó lögð áhersla á að auka við vægi veðskuldabréfa og skuldabréfa fyrirtækja frá því sem nú er. Undir aðrar fjárfestingar í stefnunni heyra erlendir fasteignasjóðir og erlendir innviðasjóðir, auk erlendra vogunarsjóða sem eru í innlausnarferli. Í stefnunni er lagt upp með að vægi eigna í erlendri mynt verði 39% og er það óbreytt frá fyrri stefnu.

  Gildi – Fjárfestingarstefna 2022

  Í fjárfestingarstefnu séreignardeilda er vægi leiðanna í hlutabréfum og skuldabréfum óbreytt. Framtíðarsýn 1 er þannig að jafnaði með 65% safnsins í skuldabréfum og 35% í hlutabréfum og Framtíðarsýn 2 er að jafnaði 80% í skuldabréfum og 20% í hlutabréfum. Framtíðarsýn 3 fjárfestir áfram einungis í verðtryggðum innlánum. Þær breytingar eru gerðar á fjárfestingarstefnu Framtíðarsýnar 1 og 2 að þessu sinni að dregið er úr vægi erlendra hlutabréfa, skuldabréfa með ábyrgð ríkisins og erlendra skuldabréfa. Á sama tíma er aukið við vægi innlendra hlutabréfa, skuldabréfa banka og sparisjóða og skuldabréfa fyrirtækja. Markmið um vægi eigna í erlendri mynt er óbreytt frá fyrri stefnu eða 26% í tilfelli Framtíðarsýnar 1 og 18% hjá Framtíðarsýn 2.

 • Fjárfestingarstefna fjárfestingarleiða yfir tíma
  Fjárfestingarstefna samtryggingardeildar
  InnlánRíkistryggð skuldabréfÖnnur innlend skuldabréfErlend skuldabréfInnlend hlutabréfErlend hlutabréf
  2014 0352301526
  2015 0351911826
  2016 0272112327
  2017 0262212327
  2018 0252252026
  2019 0222571826
  2020 0202671827
  2021 0172831931
  20220182622131
  Fjárfestingarstefna séreignardeilda F1
  InnlánRíkistryggð skuldabréfÖnnur innlend skuldabréfErlend skuldabréfInnlend hlutabréfErlend hlutabréf
  2014 139250530
  2015 139250530
  2016 139250530
  2017 1392501421
  2018 1352361421
  2019 1302861421
  2020 1302861421
  2021 1273251421
  20221253631619
  Fjárfestingarstefna séreignardeilda F2
  InnlánRíkistryggð skuldabréfÖnnur innlend skuldabréfErlend skuldabréfInnlend hlutabréfErlend hlutabréf
  2014 154250416
  2015 154250416
  2016 154250416
  2017 150290812
  2018 143288812
  2019 138338812
  2020 138338812
  2021 134396812
  2022130454911
  Fjárfestingarstefna séreignardeilda F3
  Verðtryggð innlán
  2014 100
  2015 100
  2016 100
  2017 100
  2018 100
  2019 100
  2020 100
  2021 100
  2022100
Samtryggingardeild

Samtryggingardeild er stærsta fjárfestingarleið Gildis-lífeyrissjóðs með eignir upp á 908,5 milljarða króna í lok árs 2021. Fjárfestingarstefna samtryggingardeildar er endurskoðuð árlega þar sem aldursdreifing sjóðfélaga, langtímaskuldbindingar og tryggingafræðileg staða er lögð til grundvallar auk mats á stöðu verðbréfamarkaða. Rík áhersla er lögð á traustar, ábyrgar og fjölbreyttar fjárfestingar, almennt til langs tíma.

Séreignardeildir

Séreignardeildir sjóðsins skiptast í þrjár fjárfestingarleiðir og voru eignir þeirra 7,6 milljarðar króna í lok árs 2021. Fjárfestingarstefna fjárfestingarleiða séreignardeilda sjóðsins breytist í grundvallaratriðum ekki milli ára. Sjóðfélagar í séreignardeildum velja á milli þriggja mismunandi fjárfestingarleiða eftir því hvað hentar viðkomandi. Fjárfestingarstefna séreignardeilda tekur mið af því að draga skuli úr vægi áhættusamari fjárfestinga eftir því sem aldur sjóðfélaga færist yfir. Þannig má minnka sveiflur í virði þar til eignasafnið samanstendur eingöngu af verðtryggðum innlánum.