Ábyrgar
fjárfestingar

Eignasafni Gildis er stýrt í samræmi við fjárfestingarstefnu sjóðsins hverju sinni, með það að markmiði að ná fram ákjósanlegri áhættudreifingu og ávöxtun til langs tíma. Áherslur Gildis sem leiðandi fjárfestis á íslenskum markaði eru m.a. aðgengilegar í hluthafastefnu sjóðsins og stefnu um ábyrgar fjárfestingar. Sjóðurinn rekur fjórar fjárfestingarleiðir, eina fyrir samtryggingardeild og þrjár innan séreignardeilda.

Ávöxtun

Ávöxtun Gildis á árinu 2017 var góð, sem skýrist helst af góðri ávöxtun erlendra hlutabréfa og innlendra skuldabréfa. Erlend hlutabréfaeign sjóðsins ávaxtaðist um 13,2% á árinu mælt í íslenskum krónum, þrátt fyrir umtalsverða styrkingu krónunnar gagnvart Bandaríkjadal. Þá kom lækkun ávöxtunarkröfu á innlendum skuldabréfamarkaði á árinu til virðishækkunar á skuldabréfaeign sjóðsins, þ.e. þeim hluta eignarinnar sem færður er á markaðsvirði.

 • Hrein nafn- og raunávöxtun fjárfestingarleiða
  Hrein nafn- og raunávöxtun fjárfestingarleiða sjóðsins á árinu 2017
  Hrein nafnávöxtunHrein raunávöxtun
  Samtryggingardeild 75
  Séreign Framtíðarsýn 1 75
  Séreign Framtíðarsýn 2 75
  Séreign Framtíðarsýn 331
 • Ávöxtun eignaflokka
  Nafnávöxtun helstu eignaflokka samtryggingardeildar*
  Nafnávöxtun
  Skuldabréf innlend 7,3
  Hlutabréf innlend 5,1
  Innlán 3,5
  Hlutabréf erlend13,2

  „Góð ávöxtun ársins 2017 stafar fyrst og fremst af hækkun erlendra hlutabréfa og góðrar ávöxtunar af innlendum skuldabréfum. Hlutfall eigna í erlendri mynt nam 32,8% í árslok 2017“

  Sjá nánar á bls. 23 í ársskýrslu Gildis 2017

  Nafnávöxtun helstu eignaflokka séreignardeilda*
  InnlánSkuldabréfHlutabréf innlendHlutabréf erlend
  Séreign Framtíðarsýn 1 3,1 7,9 -0,6 15,6
  Séreign Framtíðarsýn 2 4,7 7,8-1,216
  Séreign Framtíðarsýn 33,6

  „Góð ávöxtun ársins 2017 stafar fyrst og fremst af hækkun erlendra hlutabréfa og góðrar ávöxtunar af innlendum skuldabréfum. Hlutfall eigna í erlendri mynt nam 32,8% í árslok 2017“

  *Reiknað af meðalstöðu eigna í upphafi og lok árs.

 • Ávöxtun fjárfestingarleiða á fimm ára tímabili
  Hrein raunávöxtun samtryggingardeildar
  Hrein raunávöxtun
  2013 5
  2014 8
  2015 8
  2016 0
  20175
  Hrein raunávöxtun fjárfestingarleiða séreignardeilda
  Séreign Framtíðarsýn 1Séreign Framtíðarsýn 2Séreign Framtíðarsýn 3
  2013 5,0 2,9 1,5
  2014 6,3 5,5 1,5
  2015 7,2 8,4 1,8
  2016 0,2 1,3 1,8
  20175,95,71,8

  „Fimm ára hrein meðalraunávöxtun séreignarfjárfestingarleiðanna þriggja var frá 1,8% (F3) upp í 5,9% (F1). Eins og sjá má hefur raunávöxtun leiðanna þriggja reynst breytileg milli ára, stöðugust hefur hún verið í F3.“

Eignasamsetning

 • Eignasamsetning fjárfestingarleiða
  Eignasamsetning fjárfestingarleiða sjóðsins
  Ríkistryggð skuldabréfVeðskuldabréfÖnnur innlend skuldabréfErlend verðbréfInnlend hlutabréfAnnað (m.a. innlán)
  Samtryggingardeild 2761429193
  Séreign Framtíðarsýn 1 392119144
  Séreign Framtíðarsýn 2 452613104
  Séreign Framtíðarsýn 30000100

  Hrein eign samtryggingadeildar sjóðsins var 517,4 milljarðar og hrein eign séreignardeilda 4,5 m.kr í lok árs 2017. Eignasamsetningin var mismunandi milli hinna fjögurra fjárfestingarleiða Gildis-lífeyrissjóðs við árslok 2017.

 • Eignasamsetning fjárfestingarleiða yfir tíma
  Eignir samtryggingardeildar
  Ríkistryggð skuldabréfVeðskuldabréfÖnnur innlend skuldabréfErlend verðbréfInnlend hlutabréfAnnað (m.a. innlán)
  2013 1411626863923
  2014 1371646102608
  2015 14117641189811
  2016 1412276122977
  201714031751479819
  Eignir séreignardeildar F1
  Ríkistryggð skuldabréfÖnnur innlend skuldabréfErlend verðbréfInnlend hlutabréfAnnað (m.a. innlán)
  2013 3331343048129
  2014 3031963469120
  2015 72934743621659
  2016 73936440022224
  201795021738127982
  Eignir séreignardeilda F2
  Ríkistryggð skuldabréfÖnnur innlend skuldabréfErlend verðbréfInnlend hlutabréfAnnað (m.a. innlán)
  2013 74523429610934
  2014 71929133711525
  2015 75738129219417
  2016 82140526816739
  201784048325719288
  Eignir séreignardeilda F3
  Verðtryggð innlán
  2013 644
  2014 621
  2015 571
  2016 648
  2017702
 • Nánari eignaskipting fjárfestingarleiða
  Eignaskipting samtryggingardeildar
  Eignaskipting samtryggingardeildar
  Ríkistryggð skuldabréf 27
  Erlend hlutabréf 25
  Innlend hlutabréf 19
  Veðskuldabréf 6
  Skuldabréf banka og sparisjóða 6
  Skuldabréf fyrirtækja 6
  Erlend skuldabréf og skammtímasjóðir 3
  Innlán 3
  Skuldabréf sveitarfélaga 2
  Erlendir fasteignasjóðir 0
  Vogunarsjóðir0
  VerðbréfaeignEign í m.kr.Eign í %
  Ríkistryggð skuldabréf139.64627,4
  Erlend hlutabréf129.85525,5
  Innlend hlutabréf98.06919,3
  Veðskuldabréf30.3276,0
  Skuldabréf banka og sparisjóða30.3946,0
  Skuldabréf fyrirtækja30.316 6,0
  Erlend skuldabréf og skammtímasjóðir17.4113,4
  Innlán17.1753,4
  Skuldabréf sveitarfélaga14.4342,8
  Erlendir fasteignasjóðir1.4910,3
  Vogunarsjóðir130
  Samtals509.131100
  Eignaskipting séreignardeilda
  Eignaskipting séreignardeilda
  Ríkistryggð skuldabréf 39,7
  Erlend hlutabréf 19,9
  Innlend hlutabréf 14,6
  Skuldabréf banka og sparisjóða 10,1
  Skuldabréf fyrirtækja 7,2
  Innlán 4,3
  Skuldabréf sveitarfélaga4,1
  Verðbréf og innlánEign í þús. kr.Eign í %
  Ríkistryggð skuldabréf757.00139,7
  Erlend hlutabréf380.56519,9
  Innlend hlutabréf279.29014,6
  Skuldabréf banka og sparisjóða193.03710,1
  Skuldabréf fyrirtækja137.6247,2
  Innlán82.2014,3
  Skuldabréf sveitarfélaga79.1684,1
  Samtals1.908.887100
  Eignaskipting séreignardeilda F2
  Eignaskipting séreignardeilda F2
  Ríkistryggð skuldabréf 45,2
  Erlend hlutabréf 13,8
  Skuldabréf banka og sparisjóða 11,7
  Innlend hlutabréf 10,3
  Skuldabréf fyrirtækja 9,3
  Skuldabréf sveitarfélaga 5,0
  Innlán4,7
  Verðbréf og innlánEign í þús. kr.Eign í %
  Ríkistryggð skuldabréf840.08945,2
  Erlend hlutabréf257.25913,8
  Skuldabréf banka og sparisjóða217.93611,7
  Innlend hlutabréf191.48810,3
  Skuldabréf fyrirtækja172.3289,3
  Skuldabréf sveitarfélaga92.9365,0
  Innlán88.1694,7
  Samtals1.860.203100
  Eignaskipting séreignardeilda F3
  Eignaskipting séreignardeilda F3
  Innlán100
  Verðbréf og innlánEign í þús. kr.Eign í %
  Innlán701.633100
  Samtals701.633100

Fjárfestingarstefna

 • Yfirlit
  Fjárfestingarstefnur fjárfestingarleiða
  SamtryggingardeildSéreign Framtíðarsýn 1Séreign Framtíðarsýn 2Séreign Framtíðarsýn 3
  Skuldabréf & innlán55,0%65,0%80,0%100,0%
  Hlutabréf44,0%35,0%20,0%0,0%
  Aðrar fjárfestingar1,0%0,0%0,0%0,0%

  Í fjárfestingarstefnu sem stjórn Gildis setti fyrir samtryggingardeild sjóðsins fyrir 2019 er lagt upp með að hlutfall skuldabréfa verði aukið á kostnað hlutfalls hlutabréfa á árinu. Sú aukning felst fyrst og fremst í auknu hlutfalli erlendra skuldabréfa og veðskuldabréfa. Hvor tveggja eru eignaflokkar sem sjóðurinn hefur lagt aukna áhersla á á liðnum árum. Á sama tíma er dregið úr vægi innlendra hlutabréfa í stefnunni, til samræmis við núverandi eignastöðu sjóðsins í þeim eignaflokki.

  Gildi – Fjárfestingarstefna 2019

  Fjárfestingarstefna séreignardeilda breytist í grundvallaratriðum ekki milli ára; Framtíðarsýn 1 er að jafnaði með 65% safnsins í skuldabréfum og 35% í hlutabréfum. Í Framtíðarsýn 2 er að jafnaði 80% í skuldabréfum og 20% í hlutabréfum og í Framtíðarsýn 3 eru einungis verðtryggð innlán.

 • Fjárfestingarstefna fjárfestingarleiða yfir tíma
  Fjárfestingarstefna samtryggingardeildar
  InnlánRíkistryggð skuldabréfÖnnur innlend skuldabréfErlend skuldabréfInnlend hlutabréfErlend hlutabréf
  2014 0352301526
  2015 0351911826
  2016 0272112327
  2017 0262212327
  2018 0252252026
  20190222571826
  Fjárfestingarstefna séreignardeilda F1
  InnlánRíkistryggð skuldabréfÖnnur innlend skuldabréfErlend skuldabréfInnlend hlutabréfErlend hlutabréf
  2014 139250530
  2015 139250530
  2016 139250530
  2017 1392501421
  2018 1352361421
  20191302861421
  Fjárfestingarstefna séreignardeilda F2
  InnlánRíkistryggð skuldabréfÖnnur innlend skuldabréfErlend skuldabréfInnlend hlutabréfErlend hlutabréf
  2014 154250416
  2015 154250416
  2016 154250416
  2017 150290812
  2018 143288812
  2019138338812
  Fjárfestingarstefna séreignardeilda F3
  Verðtryggð innlán
  2014 100
  2015 100
  2016 100
  2017 100
  2018 100
  2019100
Samtryggingardeild

Samtryggingardeild er stærsta fjárfestingarleið Gildis-lífeyrissjóðs með eignir upp á 512,9 milljarða króna í lok árs 2017. Fjárfestingarstefna samtryggingardeildar er endurskoðuð árlega þar sem aldursdreifing sjóðfélaga, langtímaskuldbindingar og tryggingafræðileg staða er lögð til grundvallar auk mats á stöðu verðbréfamarkaða. Rík áhersla er lögð á traustar, ábyrgar og fjölbreyttar fjárfestingar, almennt til langs tíma.

Séreignardeildir

Séreignardeildir sjóðsins skiptast í þrjár fjárfestingarleiðir og voru eignir þeirra 4,5 milljarðar króna í lok árs 2017. Fjárfestingarstefna fjárfestingarleiða séreignardeilda sjóðsins breytist í grundvallaratriðum ekki milli ára. Sjóðfélagar í séreignardeildum velja á milli þriggja mismunandi fjárfestingarleiða eftir því hvað hentar viðkomandi. Fjárfestingarstefna séreignardeilda tekur mið af því að draga skuli úr vægi áhættusamari fjárfestinga eftir því sem aldur sjóðfélaga færist yfir. Þannig má minnka sveiflur í virði þar til eignasafnið samanstendur eingöngu af verðtryggðum innlánum.