Ábyrgar
fjárfestingar

Eignasafni Gildis er stýrt í samræmi við fjárfestingarstefnu sjóðsins hverju sinni, með það að markmiði að ná fram ákjósanlegri áhættudreifingu og ávöxtun til langs tíma. Áherslur Gildis sem leiðandi fjárfestis á íslenskum markaði eru m.a. aðgengilegar í hluthafastefnu sjóðsins og stefnu um ábyrgar fjárfestingar. Sjóðurinn rekur fjórar fjárfestingarleiðir, eina fyrir samtryggingardeild og þrjár innan séreignardeilda.

Ávöxtun

Hrein nafnávöxtun samtryggingardeildar Gildis á árinu 2019 nam 15,1% en var 5,8% árið 2018. Hrein raunávöxtun var 12,1% samanborið við 2,4% árið áður.  Skráð hlutabréf, bæði innlend og erlend, skiluðu góðri ávöxtun. Ávöxtun annarra eignaflokka var lægri. Vægi erlendra eigna nam 33,6% á árinu samanborið við 34,6% í árslok 2018.

 • Hrein nafn- og raunávöxtun fjárfestingarleiða
  Hrein nafn- og raunávöxtun fjárfestingarleiða sjóðsins á árinu 2017
  Hrein nafnávöxtunHrein raunávöxtun
  Samtryggingardeild 1512
  Séreign Framtíðarsýn 1 1310
  Séreign Framtíðarsýn 2 107
  Séreign Framtíðarsýn 341
 • Ávöxtun eignaflokka
  Nafnávöxtun helstu eignaflokka samtryggingardeildar*
  Nafnávöxtun
  Erlend skráð hlutabréf 32,3
  Innlend skráð hlutabréf 29,3
  Erlend óskráð hlutabréf 9,6
  Erlendir skuldabréfasjóðir 8,9
  Innlend skuldabréf 7,5
  Erlendir skammtímasjóðir 6,7
  Innlán 4,0
  Innlend óskráð hlutabréf0,9

  Nafnávöxtun erlendra skráðra hlutabréfa var hæst allra eignaflokka, eða 32,3% á árinu 2019.  Innlend skráð hlutabréf skiluðu einnig góðri ávöxtun á árinu, eða 29,3%. Erlend óskráð hlutabréf og erlendir hlutabréfasjóðir skiluðu einnig góðri ávöxtun.  Vegin meðalávöxtun innlendra skuldabréfa var 7,5%.

  Nafnávöxtun helstu eignaflokka séreignardeilda*
  Skuldabréf innlendHlutabréf innlendInnlánHlutabréf erlend
  Séreign Framtíðarsýn 1 8,8 11,4 11,9 31,6
  Séreign Framtíðarsýn 2 8,312,48,0 31,6
  Séreign Framtíðarsýn 34,3

  Ávöxtun séreignardeilda er borin uppi af skráðum innlendum og erlendum hlutabréfum.

 • Ávöxtun fjárfestingarleiða á fimm ára tímabili
  Hrein raunávöxtun samtryggingardeildar
  Hrein raunávöxtun
  2015 8
  2016 0
  2017 5
  2018 2
  201912
  Hrein raunávöxtun fjárfestingarleiða séreignardeilda
  Séreign Framtíðarsýn 1Séreign Framtíðarsýn 2Séreign Framtíðarsýn 3
  2015 7,2 8,4 1,8
  2016 0,2 1,3 1,8
  2017 5,9 5,7 1,9
  2018 0,7 2,2 1,9
  201910,17,91,6

  Fimm ára hrein meðalraunávöxtun séreignarfjárfestingarleiðanna þriggja var frá 1,8% (F3) upp í 5,1% (F2). Eins og sjá má hefur raunávöxtun leiðanna þriggja reynst breytileg milli ára, stöðugust hefur hún verið í F3.

Eignasamsetning

 • Eignasamsetning fjárfestingarleiða
  Eignasamsetning fjárfestingarleiða sjóðsins
  Ríkistryggð skuldabréfVeðskuldabréfÖnnur innlend skuldabréfErlend verðbréfInnlend hlutabréfAnnað (m.a. innlán)
  Samtryggingardeild 2091433192
  Séreign Framtíðarsýn 1 322426142
  Séreign Framtíðarsýn 2 37301993
  Séreign Framtíðarsýn 30000100

  Hrein eign samtryggingadeildar sjóðsins í lok árs 2019 var 651 milljarðar og hrein eign séreignardeilda 5,7 m.kr . Eignasamsetningin var mismunandi milli hinna fjögurra fjárfestingarleiða Gildis-lífeyrissjóðs við árslok 2019.

 • Eignasamsetning fjárfestingarleiða yfir tíma
  Eignir samtryggingardeildar
  Ríkistryggð skuldabréfVeðskuldabréfÖnnur innlend skuldabréfErlend verðbréfInnlend hlutabréfAnnað (m.a. innlán)
  2013 1411626863923
  2014 1371646102608
  2015 14117641189811
  2016 1412276122977
  2017 14031751479819
  2018 137508317110110
  2019135629421912417
  Eignir séreignardeildar F1
  Ríkistryggð skuldabréfÖnnur innlend skuldabréfErlend verðbréfInnlend hlutabréfAnnað (m.a. innlán)
  2013 3331343048129
  2014 3031963469120
  2015 72934743621659
  2016 73936440022224
  2017 95021738127982
  2018 74145749227560
  201976456963535246
  Eignir séreignardeilda F2
  Ríkistryggð skuldabréfÖnnur innlend skuldabréfErlend verðbréfInnlend hlutabréfAnnað (m.a. innlán)
  2013 74523429610934
  2014 71929133711525
  2015 75738129219417
  2016 82140526816739
  2017 84048325719288
  2018 84355735219274
  201986069946222481
  Eignir séreignardeilda F3
  Verðtryggð innlán
  2014 621
  2015 571
  2016 648
  2017 702
  2018 814
  2019963
 • Nánari eignaskipting fjárfestingarleiða
  Eignaskipting samtryggingardeildar
  Eignaskipting samtryggingardeildar
  Erlend hlutabréf 27
  Skuldabréf með ábyrgð ríkisins 20
  Innlend hlutabréf 19
  Veðskuldabréf 9
  Skuldabréf banka 6
  Skuldabréf fyrirtækja 5
  Erlend skuldabréf 5
  Innlán 2
  Skuldabréf sveitarfélaga 2
  Erlendir skammtímasjóðir 1
  Erlendir fasteignasjóðir 0
  Erlendir vogunarsjóðir0
  VerðbréfaeignEign í m.kr.Eign í %
  Erlend hlutabréf175.86527,0%
  Skuldabréf með ábyrgð ríkisins135.472 20,8%
  Innlend hlutabréf 124.42719,1%
  Veðskuldabréf61.9269,5%
  Skuldabréf banka42.3376,5%
  Skuldabréf fyrirtækja38.3865,9%
  Erlend skuldabréf34.9825,4%
  Innlán16.6892,6%
  Skuldabréf sveitarfélaga12.9862,0%
  Erlendir skammtímasjóðir6.4271,0%
  Erlendir fasteignasjóðir 1.5230,2%
  Erlendir vogunarsjóðir40,0%
  Samtals651.024100%
  Eignaskipting séreignardeilda
  Eignaskipting séreignardeilda
  Skuldabréf með ábyrgð ríkisins 32,3
  Erlend hlutabréf 21,7
  Innlend hlutabréf 14,9
  Skuldabréf banka 12,5
  Skuldabréf fyrirtækja 8,3
  Erlend skuldabréf 5,2
  Skuldabréf sveitarfélaga 3,2
  Innlán2,0
  Verðbréf og innlánEign í m.kr.Eign í %
  Ríkistryggð skuldabréf763,932,3%
  Erlend hlutabréf513,021,7%
  Innlend hlutabréf351,814,9%
  Skuldabréf banka295,3 12,5%
  Skuldabréf fyrirtækja197,6 8,3%
  Erlend skuldabréf122,6 5,2%
  Skuldabréf sveitarfélaga76,2 3,2%
  Innlán46,3 2,0%
  Samtals2.366,7 100%
  Eignaskipting séreignardeilda F2
  Eignaskipting séreignardeilda F2
  Skuldabréf með ábyrgð ríkisins 37,0
  Erlend hlutabréf 12,8
  Skuldabréf banka 15,0
  Skuldabréf fyrirtækja 11,0
  Innlend hlutabréf 9,6
  Erlend skuldabréf 7,1
  Skuldabréf sveitarfélaga 4,1
  Innlán3,5
  Verðbréf og innlánEign í m.kr.Eign í %
  Skuldabréf með ábyrgð ríkisins 859,7 37,0%
  Erlend hlutabréf 296,8 12,8%
  Skuldabréf banka 347,8 15,0%
  Skuldabréf fyrirtækja 256,3 11,0%
  Innlend hlutabréf 223,6 9,6%
  Erlend skuldabréf 165,2 7,1%
  Skuldabréf sveitarfélaga 94,5 4,1%
  Innlán80,8 3,5%
  Samtals2.324,7 100%
  Eignaskipting séreignardeilda F3
  Eignaskipting séreignardeilda F3
  Innlán100
  Verðbréf og innlánEign í m.kr.Eign í %
  Innlán963,1100
  Samtals963,1100

Fjárfestingarstefna

 • Yfirlit
  Fjárfestingarstefnur fjárfestingarleiða
  SamtryggingardeildSéreign Framtíðarsýn 1Séreign Framtíðarsýn 2Séreign Framtíðarsýn 3
  Skuldabréf & innlán54,0%65,0%80,0%100,0%
  Hlutabréf45,0%35,0%20,0%0,0%
  Aðrar fjárfestingar1,0%0,0%0,0%0,0%

  Í fjárfestingarstefnu samtryggingardeildar Gildis fyrir árið 2020 er lagt upp með að lækka hlutfall skuldabréfa með ábyrgð ríkisins um 2 prósentustig, auka hlutfall erlendra hlutabréfa um 1 prósentustig, auka hlutfall skuldabréfa fyrirtækja um 0,5 prósentustig og auka hlutfall veðskuldabréfa um 0,5 prósentustig. Í stefnunni er jafnframt lagt upp með að auka vægi gengisbundinna eigna í 39%, samanborið við 37% samkvæmt fyrri stefnu.

  Gildi – Fjárfestingarstefna 2020

  Fjárfestingarstefna séreignardeilda breytist ekki milli ára að þessu sinni; Framtíðarsýn 1 er að jafnaði með 65% safnsins í skuldabréfum og 35% í hlutabréfum. Í Framtíðarsýn 2 er að jafnaði 80% í skuldabréfum og 20% í hlutabréfum og í Framtíðarsýn 3 eru einungis verðtryggð innlán.

 • Fjárfestingarstefna fjárfestingarleiða yfir tíma
  Fjárfestingarstefna samtryggingardeildar
  InnlánRíkistryggð skuldabréfÖnnur innlend skuldabréfErlend skuldabréfInnlend hlutabréfErlend hlutabréf
  2014 0352301526
  2015 0351911826
  2016 0272112327
  2017 0262212327
  2018 0252252026
  2019 0222571826
  20200202671827
  Fjárfestingarstefna séreignardeilda F1
  InnlánRíkistryggð skuldabréfÖnnur innlend skuldabréfErlend skuldabréfInnlend hlutabréfErlend hlutabréf
  2014 139250530
  2015 139250530
  2016 139250530
  2017 1392501421
  2018 1352361421
  2019 1302861421
  20201302861421
  Fjárfestingarstefna séreignardeilda F2
  InnlánRíkistryggð skuldabréfÖnnur innlend skuldabréfErlend skuldabréfInnlend hlutabréfErlend hlutabréf
  2014 154250416
  2015 154250416
  2016 154250416
  2017 150290812
  2018 143288812
  2019 138338812
  2020138338812
  Fjárfestingarstefna séreignardeilda F3
  Verðtryggð innlán
  2014 100
  2015 100
  2016 100
  2017 100
  2018 100
  2019 100
  2020100
Samtryggingardeild

Samtryggingardeild er stærsta fjárfestingarleið Gildis-lífeyrissjóðs með eignir upp á 655,4 milljarða króna í lok árs 2019. Fjárfestingarstefna samtryggingardeildar er endurskoðuð árlega þar sem aldursdreifing sjóðfélaga, langtímaskuldbindingar og tryggingafræðileg staða er lögð til grundvallar auk mats á stöðu verðbréfamarkaða. Rík áhersla er lögð á traustar, ábyrgar og fjölbreyttar fjárfestingar, almennt til langs tíma.

Séreignardeildir

Séreignardeildir sjóðsins skiptast í þrjár fjárfestingarleiðir og voru eignir þeirra 5,7 milljarðar króna í lok árs 2019. Fjárfestingarstefna fjárfestingarleiða séreignardeilda sjóðsins breytist í grundvallaratriðum ekki milli ára. Sjóðfélagar í séreignardeildum velja á milli þriggja mismunandi fjárfestingarleiða eftir því hvað hentar viðkomandi. Fjárfestingarstefna séreignardeilda tekur mið af því að draga skuli úr vægi áhættusamari fjárfestinga eftir því sem aldur sjóðfélaga færist yfir. Þannig má minnka sveiflur í virði þar til eignasafnið samanstendur eingöngu af verðtryggðum innlánum.